Nieuws 2016

Het is een langere tijd stil geweest rondom PI6HVS, maar dit betekent niet dat er niets is gebeurt. In tegendeel, we hebben na een lange periode van onderhandelingen nu eindelijk wat meer zekerheid rondom de lokatie waarin de repeater is opgesteld. De huur contracten zijn ondertekend! Wel brengt het helaas nog steeds een kostenpost met zich mee, echter is die is nu wel te overzien en kan de crew (PE7M,PD2PRT en PE3FRX) die bekostigen uit eigen middelen.